For mye stillstand gir stagnasjon

Vi er midt inne i vinteren, årstiden som tilhører vannelementet i tradisjonell kinesisk medisin. Forståelsen er at vi mennesker er i ett med naturen, og derfor vil natur, menneske, kropp og sjel henge sammen og gjensidig påvirke hverandre. Når vi tar hensyn til det i måten vi lever på, vil vi ha det bedre. Der det er balanse er det harmoni. Ubalanse og disharmoni vil påvirke både kroppens organer og følelsene våre.

Yin yoga støtter seg på denne filosofien som tar utgangspunkt i de fem elementene; vann, tre, ild, jord og metall. Hvert element tilhører en årstid, og ulike organer er forbundet med det enkelte element.

Naturen er i en evig prosess

-og fem elementer tar utgangspunkt i at det som skjer i naturen også har en sammenheng med det som skjer i oss og med oss.

Vinteren symboliserer stillhet og ro, slik vi ser naturen gå i dvale og tilsynelatende mangle både farger og liv på denne tiden av året. Men under overflaten skjer det ting, og når vårsolen begynner å varme viser naturen at den har brukt tiden godt og er klar for ny vekst. Tilsynelatende ut av intet springer fargene og knoppene frem, og viser at alt som har ligget i dvale, er rede for aktivitet og nytt liv.

Hvis vi skal overføre denne symbolikken til oss mennesker, er vinteren en årstid hvor vi trenger mer hvile.  Det er en tid for ro, stillhet og det å nære seg selv.

Vi har ikke samme energi som på sommeren, og som i naturen trenger også vi å gå litt i hi. Ironisk nok er denne årstiden for de fleste full av aktivitet, sosiale sammenkomster, jule- og nyttårsfeiringer. Og ikke minst med alt det praktiske som skal organiseres og ordnes. De månedene med minst dagslys og minst energi, blir for mange den travleste tiden på året.

Vi ønsker at elementene er i balanse. Da har vi det best, både fysisk og psykisk. Hvert element er knyttet til ulike organer og en ubalanse i disse vil igjen skape ubalanserte følelser.

Nyrer og urinblære er knyttet til vinteren og vannelementet. Organer som er vare for både kulde og stress, og det er viktig at vi nå sørger for varme rundt nyreområdet og nok vann. Mange har sikkert gjort yogaøvelsen Sfinxsen, som styrker nyre og blære, og har kanskje fått litt massasje eller selv lagt hendene på nyreområdet etterpå for å aktivere litt varme der.

Om vi ikke balanserer behovet for ro og hvile i forhold til aktivitetsnivået vårt, kan det gi et element i ubalanse, og følelser som irritasjon og frykt kan øke. For dette er følelsene som er forbundet med nyre og urinblære.

Denne vinteren har vært annerledes for de fleste av oss

Førjulstiden, jule- og nyttårsfeiringen bar ikke preg av storstilt feiring eller masse besøk og aktivitet. Det nye året har heller ikke gitt så mye mulighet til hverken å dra ut av huset eller treffe andre mennesker enn dem vi allerede har tilbrakt det meste av tiden sammen med gjennom de siste månedene. Aktivitet er erstattet med stillstand, og det kan rett og slett bli for mye ro.

Husk at når det blir for mye ro, kan det bli stagnasjon. Uten bevegelse i vannet blir det stillstand. Ingenting skjer. Alt trenger bevegelse!

Normalt sett er dette en tid på året hvor yogatimene gjerne er roligere med fokus på å nære seg selv. I år er det annerledes. Den tiden vi er inne i gjør oss avventende, kanskje litt mer passive. Mange av oss trenger nå ulike bevegelser som gir energi og glede for å balansere ut bekymring, uro og usikkerhet.

Om du er introvert kan det hende at du takler denne tiden preget av stillstand bedre enn en ekstrovert som henter energien fra å være sammen med andre. Ved å bli bedre kjent med deg selv, blir du i bedre stand til å vite hva du trenger for å komme i balanse. Husk at vi har begge deler i oss, og ulike behov for å balansere hvile og aktivitet. Som introvert tåler jeg godt stillhet og ro, og trenger en mindre dose ekstern input før jeg er i null. For en som er ekstrovert kan denne tiden være mer krevende, og det er nødvendig å tilføre mer sosial stimulans for å finne nullpunktet hvor begge sidene balanseres. Når vi er i balanse, vil også følelser som frykt, irritasjon og uro roe seg.

Selv om vi er midt i vinterens element, lager vi en time som rett og slett handler om å løfte energien og få fart i kropp og sinn, slik at vi kommer litt ut av stillstanden som kanskje mange kjenner på.

Og husk – gjennom yogaen vil vi åpne energibaner og skape flyt i kroppen. Den følelsen vi hadde da vi startet timen, vil ofte være annerledes enn den følelsen vi kjenner i kroppen etterpå. Kanskje har både tankene og energien endret seg, og blir en fin bevisstgjøring rundt det at vi selv kan påvirke hvordan dagene våre skal bli.

Leave a Reply