Herdis

Herdis er sertifisert YogaUnião instruktør og utdannet sosionom fra Island. Hun begynte sin utdanning med tre måneders intensiv kurs ved Den Skandinaviske Yoga og Meditasjonskole i Sverige i 2010. Deretter bodde hun i ashramet ved samme skole, hvor hun studerte klassisk yoga i 1 år. I tillegg er Herdis sertifisert EQ Terapaut fra 2020. 

Herdis underviser i Styrkende Yoga og Yoga Terapi.