Yogalek for barn (ca 1-3 klasse)

YogaLek er yoga for de som syntes leken er det beste med barneyoga! Barneyoga er ulikt yoga for voksne. Og yoga for de yngste barna er ulikt yoga for de eldste barna. I YogaLek inkluderer solhilsen dyrelyder, og savasana har fokus på kosebamser.

Les mer her