Tweens Yoga – 8-13 år

Tweens yoga er for barn fra de er ca 8/9 år og opp til de fyller 13 år. Disse barna er ikke ennå er ungdom, men likevel ikke helt barn heller.
Timen settes opp på barns premisser hvor vi formidler yoga gjennom lek, eventyr og moro. Yoga er en ikke-prestasjonsfokusert aktivitet hvor barna får være seg selv. Vi veksler mellom å være i aktivitet og slappe av, og øver på yogastillinger, pust og meditasjon, akkurat som voksne, men på barnas måte.
Yoga for barn skal være lystbetont og gøy og ikke tvang.
Det er viktig at barnet selv er motivert for å begynne på yoga, og at det ikke bare er et ønske fra foreldrene.